SALECNC.NET

Chuck (ชัค) อุปกรณ์จับ ยึด หมุน ชิ้นงานทรงกลม-เหลี่ยม-วงรี เหล็กกลม เหล็กกล่อง สำหรับเครื่องซีเอ็นซี เลเซอร์ CNC Laser Machine

(ราคาดีที่สุด สามารถสั่งทำสินค้าได้)

มือถือ 082-9729329, 095-8032613 สำนักงาน 02-3120227 (จ-ส 8.30 – 17.00) Email: sales@salecnc.com

Chuck for CNC Laser Machine – DAM

Chuck for CNC Laser Machine – DAM

 

DAM 15T Cyliner-Integrated Collet Chuck (ชัค) อุปกรณ์จับ-ยึด-หมุน

฿140,000 ฿89,000

DAM 25T Cyliner-Integrated Collet Chuck (ชัค) อุปกรณ์จับ-ยึด-หมุน

฿158,000 ฿99,000

Chuck for CNC Laser Machine – GH

 

Chuck GH90 Rotary Power Chuck (ชัค) อุปกรณ์จับ-ยึด-หมุน

฿192,000 ฿120,000

Chuck GH120 Rotary Power Chuck (ชัค) อุปกรณ์จับ-ยึด-หมุน

฿232,000 ฿145,000

Chuck GH150 Rotary Power Chuck (ชัค) อุปกรณ์จับ-ยึด-หมุน

฿406,000 ฿254,000

Chuck for CNC Laser Machine – DS/DH

 

Chuck (ชัค) for CNC Laser Machine DS110/DH110 อุปกรณ์จับ-ยึด-หมุน

฿543,000 ฿339,000

Chuck (ชัค) for CNC Laser Machine DS170/DH170 อุปกรณ์จับ-ยึด-หมุน

฿592,000 ฿370,000

Chuck (ชัค) for CNC Laser Machine DS240/DH240 อุปกรณ์จับ-ยึด-หมุน

฿638,000 ฿399,000

Chuck (ชัค) for CNC Laser Machine DS350/DH350 อุปกรณ์จับ-ยึด-หมุน

฿997,000 ฿789,000