SALECNC.NET

Chuck (ชัค) อุปกรณ์จับ ยึด หมุน ชิ้นงานทรงกลม-เหลี่ยม-วงรี เหล็กกลม เหล็กกล่อง สำหรับเครื่องซีเอ็นซี เลเซอร์ CNC Laser Machine

(ราคาดีที่สุด สามารถสั่งทำสินค้าได้)

มือถือ 082-9729329, 095-8032613 สำนักงาน 02-3120227 (จ-ส 8.30 – 17.00) Email: sales@salecnc.com

Chuck for CNC Laser Machine – DAM

Chuck for CNC Laser Machine – DAM

 

DAM 15T Cyliner-Integrated Collet Chuck (ชัค) อุปกรณ์จับ-ยึด-หมุน

฿89,000

Stock P : 10

DAM 25T Cyliner-Integrated Collet Chuck (ชัค) อุปกรณ์จับ-ยึด-หมุน

฿99,000

Stock P : 10

Chuck for CNC Laser Machine – GH

 

Chuck GH90 Rotary Power Chuck (ชัค) อุปกรณ์จับ-ยึด-หมุน

฿120,000

Stock P : 10

Chuck GH120 Rotary Power Chuck (ชัค) อุปกรณ์จับ-ยึด-หมุน

฿145,000

Stock P : 10

Chuck GH150 Rotary Power Chuck (ชัค) อุปกรณ์จับ-ยึด-หมุน

฿254,000

Stock P : 10

Chuck for CNC Laser Machine – DS/DH

 

Chuck (ชัค) for CNC Laser Machine DS110/DH110 อุปกรณ์จับ-ยึด-หมุน

฿339,000

Stock P : 10

Chuck (ชัค) for CNC Laser Machine DS170/DH170 อุปกรณ์จับ-ยึด-หมุน

฿370,000

Stock P : 10

Chuck (ชัค) for CNC Laser Machine DS240/DH240 อุปกรณ์จับ-ยึด-หมุน

฿399,000

Stock P : 10

Chuck (ชัค) for CNC Laser Machine DS350/DH350 อุปกรณ์จับ-ยึด-หมุน

฿789,000

Stock P : 10