เครื่อง Foam Cutting Machine FCM1300mm

เครื่องตัดโฟม Foam Cutting Machine FCM1300mm

฿150,000

foam cutting machine CX-1330

เครื่องตัดโฟม Foam Cutting Machine CX-1330

฿190,000

CNC cutting machine for Foam, EVA

฿495,000