band saw machine GB4028

เครื่องเลื่อยสายพาน (ฺBand Saw Machine) รุ่น GB4028

฿147,840 ฿134,400

band saw machine GB4035

เครื่องเลื่อยสายพาน (ฺBand Saw Machine) รุ่น GB4035

฿178,000 ฿148,400

เครื่องเลื่อยสายพาน (ฺBand Saw Machine) รุ่น GB4230

฿221,700 ฿184,800

เครื่องเลื่อยสายพาน (ฺBand Saw Machine) รุ่น GB4235Z60

฿228,400 ฿190,400

 

เครื่องเลื่อยสายพาน (ฺBand Saw Machine) รุ่น GZ4235Z45

฿266,000 ฿221,700

เครื่องเลื่อยสายพาน (ฺBand Saw Machine) รุ่น GB4240Z60

฿241,900 ฿201,600