SALECNC.NET

เครื่องบากท่อ เครื่องเจาะรู ท่อแป๊ปเหล็ก/เหล็กท่อเหลี่ยม/เหล็กกล่อง Punching Machine, Press Holes Machine (ถูกและดีที่สุด สามารถสั่งทำสินค้าได้)

สนใจโทร. +668 2972 9329 (จิมมี่) , 08 3256 5981 (โกมิน) , +66 2 312 0227 (สำนักงาน) , E-mail : Sales@salecnc.com

 

เครื่องเจาะรูท่อเหล็ก Stamp Hole Punching Machine 2.2KW Hydraulic 80mm

฿55,000

Stock P : 10

เครื่องบากท่อ-เจาะรูเหล็ก ท่อแป๊ป/ท่อเหลี่ยม/เหล็กกล่อง Press Holes Machine

฿488,000

Stock P : 10

เครื่องบากท่อ-เจาะรูเหล็ก ท่อแป๊ป/ท่อเหลี่ยม/เหล็กกล่อง Press Holes Machine รู 3-10 mm หนา 1.5 mm

฿488,000

Stock P : 10

เครื่องเจาะรู ท่อเหล็ก Hydraulic Hole Press Machine

฿488,000

Stock P : 10

Automatic Drilling Machine

 

หัวเจาะ Drilling Head for Automatic Drilling Machine 1.5KW

฿45,000

Stock P : 10