เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 30T ขนาด 1600mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 30T ขนาด 1600mm

฿206,000

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 30T ขนาด 1600mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 40T ขนาด 2200mm

฿380,000

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 30T ขนาด 1600mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 40T ขนาด 2500mm

฿407,000

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 30T ขนาด 1600mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 63T ขนาด 2500mm

฿556,000

 

HydraulicBendingMachine 80T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 63T ขนาด 3200mm

฿660,000

HydraulicBendingMachine 80T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 80T ขนาด 2500mm

฿759,000

HydraulicBendingMachine 80T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 80T ขนาด 3200mm

฿799,900

HydraulicBendingMachine 80T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 100T ขนาด 2500mm

฿620,000

 

HydraulicBendingMachine 80T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 100T ขนาด 3200mm

฿699,000

HydraulicBendingMachine 80T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 100T ขนาด 4000mm

฿895,000

z HydraulicBendingMachine 125T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 125T ขนาด 3200mm

฿920,000

z HydraulicBendingMachine 125T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 125T ขนาด 4000mm

฿1,079,000

 

z HydraulicBendingMachine 125T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 160T ขนาด 2500mm

฿950,000

z HydraulicBendingMachine 125T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 160T ขนาด 3200mm

฿990,000

z HydraulicBendingMachine 125T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 160T ขนาด 4000mm

฿1,120,000

z HydraulicBendingMachine 125T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 200T ขนาด 2500mm

฿1,258,000

 

z HydraulicBendingMachine 125T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 200T ขนาด 3200mm

฿1,290,000

z HydraulicBendingMachine 125T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 250T ขนาด 3200mm

฿2,810,000