เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 30T ขนาด 1600mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 30T ขนาด 1600mm

฿216,000 ฿206,000

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 30T ขนาด 1600mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 40T ขนาด 2200mm

฿390,000 ฿380,000

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 30T ขนาด 1600mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 40T ขนาด 2500mm

฿417,000 ฿407,000

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 30T ขนาด 1600mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 63T ขนาด 2500mm

฿566,000 ฿556,000

 

HydraulicBendingMachine 80T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 63T ขนาด 3200mm

฿670,000 ฿660,000

HydraulicBendingMachine 80T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 80T ขนาด 2500mm

฿769,000 ฿759,000

HydraulicBendingMachine 80T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 80T ขนาด 3200mm

฿810,000 ฿799,900

HydraulicBendingMachine 80T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 100T ขนาด 2500mm

฿819,000 ฿810,000

 

HydraulicBendingMachine 80T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 100T ขนาด 3200mm

฿984,000 ฿974,000

HydraulicBendingMachine 80T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 100T ขนาด 4000mm

฿955,000 ฿945,000

z HydraulicBendingMachine 125T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 125T ขนาด 3200mm

฿980,000 ฿970,000

z HydraulicBendingMachine 125T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 125T ขนาด 4000mm

฿1,089,000 ฿1,079,000

 

z HydraulicBendingMachine 125T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 160T ขนาด 2500mm

฿1,209,000 ฿1,200,000

z HydraulicBendingMachine 125T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 160T ขนาด 3200mm

฿1,369,000 ฿1,360,000

z HydraulicBendingMachine 125T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 160T ขนาด 4000mm

฿1,680,000 ฿1,670,000

z HydraulicBendingMachine 125T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 200T ขนาด 2500mm

฿2,088,000 ฿2,078,000

 

z HydraulicBendingMachine 125T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 200T ขนาด 3200mm

฿2,250,000 ฿2,240,000

z HydraulicBendingMachine 125T_3200mm

เครื่อง ดัดแบบไฮดรอลิค รุ่น 250T ขนาด 3200mm

฿2,820,000 ฿2,810,000