โรบอท

Robot รุ่น BRTIRUS0805A ยกได้ถึง 5 กิโลกรัม

฿299,900

Robot 5 kg

Robot รุ่น LJ1758-5-A ยกได้ถึง 5 กิโลกรัม

฿290,000

Robot รุ่น LJ1600-10-A ยกได้ถึง 10 กิโลกรัม

฿349,000